Sälj segelbåten för att finansiera radonsanering

Att ha radon i sitt hem är inte bra och därför är det nödvändigt att utföra en radonsanering. Har du ont om pengar är det viktigt att prioritera vad som är viktigast och en radonsanering är mycket viktig. Var det länge sedan du tog dig en segeltur? I så fall är det kanske bättre att sälja segelbåten så att du kan ha råd med radonsanering.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som förekommer naturligt i naturen, främst i berggrunder. Radon finns även i höga halter i blåbetong och var ett vanligt byggmaterial under mitten av 1900-talet. Att ha förhöjda halter radon i sitt hem innebär en ökad risk för lungcancer, åtminstone vid långtidsexponering. Det beror på att den radioaktiva gasen tar sig ner i lungorna där det radioaktiva ämnet stannar kvar och förstör vävnaden. Att utföra en radonsanering är viktigt för att säkerställa att bostaden inte är en hälsofara, men även för att säkerställa att bostadens värde bevaras. Ingen vill köpa en bostad med förhöjda halter radon, åtminstone inte till ett särskilt högt pris.

Prioritera radonsanering

Om man har gjort en radonmätning och upptäckt att man har förhöjda halter radon i sitt hem är det viktigt att vidta åtgärder genom en radonsanering. Skulle det vara så att man saknar pengar för att utföra en radonsanering så kan man med fördel försöka sälja saker man inte är i lika stort behov av. Är segelbåten egentligen bara en ”bra att ha-pryl” som sällan används? I så fall är det smart att sälja båten för att ha råd med en behövlig radonsanering. Båten ger troligtvis en bra slant och kan därför betala för hela radonsaneringen utan problem. Men om segelbåten fortfarande är en kär ägodel som du inte vill göra dig av med så finns det troligtvis andra saker du kan sälja istället.